Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

Pieniądze dla TWOJEJ FIRMY

ejż

1.Dotacje na projekty badawcze

Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Warunkiem uzyskania dotacji jest wprowadzenie wyników badań do działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników. Inną możliwością jest udzielenie licencji lub sprzedaż wyników badań innemu przedsiębiorstwu. Minimalna wartość projektu musi wynieść 500 tys. zł, maksymalna zaś – 20 mln zł. Okres realizacji nie może przekraczać trzech lat, a projekt nie może kończyć się później niż 31 grudnia 2023 r. Co ważne, przedsiębiorcy, który uzyska dotację, wolno będzie zlecić zadania podwykonawcy, ale tylko do 60 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja – 50 proc. Przed rozpoczęciem prac nad wnioskiem o dofinansowanie warto upewnić się, czy planowane działania wpisują się w zakres tematyczny konkursu. Wśród wskazanych dziedzin znajdują się m.in. rynek surowców dla przemysłu włókienniczego czy rozwój nowoczesnych systemów informatycznych dla celów projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów włókienniczych i odzieżowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz pełna dokumentacja konkursu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Termin składanie wniosków upływa 15 czerwca 2016 r.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość