Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

MIROSŁAW STELMACH

Patriotyzm gospodarczy, czyli 1 vs 70

Andrzej Sadowski

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Choć małe i średnie firmy od lat wypracowują prawie 70 proc. polskiego PKB, nigdy nie doczekały się u nas takiej admiracji jak zagraniczne korporacje

Rząd poinformował, że udało mu się od początku roku przyciągnąć do Polski inwestycje o wartości około miliarda złotych, w których bezpośrednie zatrudnienie znajdzie 5 tys. osób, a kilkanaście tysięcy w ich otoczeniu. Komunikat został podany w formie zbliżonej do tych publikowanych przez spółki giełdowe, które pokazują swoim aktualnym i potencjalnym akcjonariuszom, że prowadzą skuteczną i zyskowną strategię rozwoju.

Każda firma, nie tylko giełdowa, zobowiązana jest do składania corocznego bilansu w sądzie rejestrowym. Bilans ma dwie strony. Nie jest to jednak tak oczywiste zwłaszcza w świecie polityki. W historii III RP znany jest przypadek ministra gospodarki, który zażądał bilansu podległej mu spółki, a na pytanie, którą stronę tegoż bilansu sobie życzy, odpowiedział, że lewą, bo jego serce jest po lewej stronie. Niezależnie od zainteresowania polityków budową anatomiczną człowieka i odnoszenia tego do bilansu ma on dwie strony, a każda ze stron ma jeszcze pozycje. Rządzenie krajem wymaga elementarnej kwalifikacji, jaką jest m.in. umiejętność przeczytania ze zrozumieniem bilansu, a nie tylko znajomość „konkretów ogólnych”. Jeżeli od parlamentarzystów wymaga się przejścia egzaminu z niegłosowania na dwie ręce oraz topografii Sejmu i Senatu, to tym bardziej powinni mieć podstawową wiedzę o bilansie i jego pozycjach. To narzędzie pozwoli im bowiem świadomie podejmować decyzje w głosowaniach, które mogą czynić dobro albo wyrządzać szkodę i niesprawiedliwość.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Wojciech Romański

W smoczym kręgu

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez