Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: BLOOMBERG

Granty dla dużych przedsiębiorstw

Artur Osiecki

Jeszcze w tym roku duże firmy samodzielnie lub w konsorcjach z jednostkami naukowymi mogą pozyskać dotacje z programu Inteligentny Rozwój oraz programów regionalnych. Premiowane są nowatorskie projekty B+R

W okresie 2014–2020 wsparcie z funduszy europejskich dostępne dla dużych firm jest znacznie skromniejsze niż w latach 2007–2013, nawet w programie kierowanym głównie do przedsiębiorstw, jakim jest Inteligentny Rozwój. Jeszcze w trakcie negocjacji treści nowych programów operacyjnych przedstawiciele wiodących firm doradczych zarzucali rządowi, że nie robi nic, aby utrzymać pomoc dla dużych polskich firm. Ówczesny rząd odpowiadał, że na wspieranie dużych przedsiębiorstw nie zgadza się Komisja Europejska. Ostatecznie jednak w nowych programach operacyjnych ustanowiono kilka mechanizmów wsparcia dużych firm pieniędzmi z nowego budżetu Unii Europejskiej.

Poza programem Inteligentny Rozwój duże przedsiębiorstwa mogą też skorzystać z wybranych instrumentów pomocy w regionalnych programach operacyjnych (RPO). Jeszcze inne źródło pozyskania dotacji to największy program operacyjny, jakim jest Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, choć tu także chodzi jedynie o wybrane mechanizmy.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Wojciech Romański

W smoczym kręgu

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Andrzej Sadowski

Wolność tak, ułatwienia nie

• RAZ POD WOZEM, RAZ POD WOZEM • Dopóki rządzący w Polsce będą mówić o ułatwieniach i ulgach dla przedsiębiorców, a nie o przywróceniu wolności gospodarczej, dopóty nie wybijemy się na ekonomiczną niepodległość