Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

VADEMECUM przedsiębiorcy

ejż

1. Minimalna stawka wynagrodzenia

 

12 zł – tyle od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosiła minimalna stawka godzinowa za pracę na umowę-zlecenie lub w ramach samozatrudnienia. To skutek przyjęcia przez Sejm ustawy w tej sprawie. Waloryzacja stawki będzie następowała każdego roku w zależności od obowiązującego w danym okresie minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Podwyższenie stawki ma być konsultowane ze skupiającą pracodawców Społeczną Radą Dialogu. Co ważne, ma ona obowiązywać nie tylko w wypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia, ale również tych prowadzących działalność w ramach samozatrudnienia, jeśli jednoosobowo wykonują usługi dla firm i ich zaangażowanie związane jest z określoną liczbą przepracowanych godzin czy też ustalonym czasem świadczenia pracy. W związku ze zmianami Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe kompetencje, tj. prawo do kontroli, czy pracodawca stosuje się do nowych uregulowań i wypłaca minimalną stawkę godzinową. Taką kontrolę PIP będzie mogła przeprowadzać bez uprzedzenia. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Doradzą i przeszkolą

Znaczna część unijnych pieniędzy trafia do doradców, którzy pomagają zakładać firmy lub je rozwijać. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie doświadczonych mentorów albo pomoc w przygotowaniu strategii marketingowej

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez