Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

VADEMECUM przedsiębiorcy

ejż

1. Minimalna stawka wynagrodzenia

 

12 zł – tyle od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosiła minimalna stawka godzinowa za pracę na umowę-zlecenie lub w ramach samozatrudnienia. To skutek przyjęcia przez Sejm ustawy w tej sprawie. Waloryzacja stawki będzie następowała każdego roku w zależności od obowiązującego w danym okresie minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Podwyższenie stawki ma być konsultowane ze skupiającą pracodawców Społeczną Radą Dialogu. Co ważne, ma ona obowiązywać nie tylko w wypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia, ale również tych prowadzących działalność w ramach samozatrudnienia, jeśli jednoosobowo wykonują usługi dla firm i ich zaangażowanie związane jest z określoną liczbą przepracowanych godzin czy też ustalonym czasem świadczenia pracy. W związku ze zmianami Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe kompetencje, tj. prawo do kontroli, czy pracodawca stosuje się do nowych uregulowań i wypłaca minimalną stawkę godzinową. Taką kontrolę PIP będzie mogła przeprowadzać bez uprzedzenia. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Wojciech Romański

W smoczym kręgu

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Hubert Kozieł

Czy Podesta zadławi się pizzą?

• SPISKOWA TEORIA WSZYSTKIEGO • Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były wielkim zwycięstwem zwolenników spiskowej teorii dziejów. Potwierdziły bowiem wiele ich tez

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe