Najnowsza interwencja Uważam Rze

Felietony

źródło: 123RF

Pieniądze dla TWOJEJ FIRMY

ejż

1. Dotacje na żłobki

 

Tworzenie nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych albo zatrudnienie dziennego opiekuna – to główne cele konkursu, który został ogłoszony w ramach programu regionalnego dla województwa podkarpackiego. Projekty mogą polegać na organizacji nowych placówek albo powstawaniu dodatkowych miejsc w już istniejących obiektach. Regulamin konkursu przewiduje też możliwość sfinansowania kosztów opieki nad dziećmi w wypadku tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, a opieka nad dzieckiem stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. O dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej. Atutem tego konkursu jest stosunkowo wysoki poziom dofinansowania, który ustalono na 85 proc. Minimalna wartość projektu to 250 tys. zł. Nie określono wartości maksymalnej, ale nie może ona przekroczyć kwoty przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów w tym konkursie. Nabór wniosków potrwa od 8 do 31 sierpnia. Wnioski można składać drogą elektroniczną albo bezpośrednio w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Polacy coraz częściej kupują online. Co ich przekonuje do tej formy zakupów?

Kupujemy na potęgę. Rynek dóbr konsumenckich rozwija się dynamicznie, a my – konsumenci – podążamy za najnowszymi trendami. Kupujemy nie tylko więcej, ale i korzystając ze znacznie...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Adam Maciejewski

Polski kapitał na Kaukazie

Od 2014 r. w Armenii działa fabryka polskiej spółki Lubawa. Nawiązanie współpracy z rządem Armenii było możliwe dzięki promocji naszego przemysłu za granicą, wspieranej przez dotacje z UE

Wojciech Romański

W smoczym kręgu