Najnowsza interwencja Uważam Rze

Biznes

źródło: 123RF

Innowacje społeczne z pożytkiem dla firm

Artur Osiecki

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oferuje wiele nowatorskich rozwiązań, dotyczących m.in. profesjonalizacji szkoleń dla przedsiębiorców, wsparcia humanistów na rynku pracy czy nowoczesnych form finansowania usług społecznych

W okresie 2007–2013 szkolenia dla firm i ich pracowników były finansowane z ogólnokrajowego programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Teraz na rynku szkoleniowym wspieranym pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zachodzą zmiany i to z kilku powodów. Po pierwsze, dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców przesunięto co do zasady na poziom regionów, co jest związane z faktem, że regionalne programy operacyjne stały się w okresie 2014–2020 dwufunduszowymi, a więc finansowanymi już nie tylko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale także właśnie z EFS. Pieniądze te są więc bliżej lokalnych i regionalnych firm, które muszą się też rozwijać od strony kadrowej. Co równie ważne, a może nawet ważniejsze, teraz zakres dotowanych szkoleń i firmy szkoleniowe będą wybierali sami przedsiębiorcy. Umożliwi to Baza Usług Rozwojowych (wcześniej Rejestr Usług Rozwojowych), prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a sfinansowana z programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Artur Osiecki

Brexit mobilizuje regiony

Województwa chcą przyspieszyć realizację nowych programów regionalnych zarówno ze względu na zbliżający się przegląd unijny, jak i potencjalne negatywne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej