Najnowsza interwencja Uważam Rze

Aktualności

PZLA wolne od korupcyjnych podejrzeń

Prokuratura Rejonowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie domniemanej korupcji w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, prowadzone na podstawie doniesienia jednego z wykonawców nawierzchni stadionów lekkoatletycznych.

Umorzone postępowanie – jak pisze onet.pl - było prowadzone na podstawie doniesienia złożonego przez przedstawiciela wrocławskiej firmy Saltex Europa, ukaranej w maju 2016 r. prawomocnym wyrokiem za zmowę przetargową. Prokuratura sprawdzała, czy przetargów ogłoszonych i rozstrzygniętych w latach 2009–15 nie ustawiano pod konkretnych producentów nawierzchni bieżni z Włoch i Szwajcarii i czy przedstawiciele PZLA nie wpływali na samorządy, aby te wybierały sugerowane rozwiązania.

Jednym z dowodów było nagranie rozmowy wiceprezesa związku do spraw infrastruktury Zbigniewa Polakowskiego z jednym ze śląskich przedsiębiorców, która pojawiła się w mediach w czerwcu 2016 r., które miało być dowodem takich praktyk. Jednak według prokuratury nagranie nie udowadnia w żaden sposób próby składania jakiejkolwiek propozycji o charakterze łapówki ze strony przedstawiciela PZLA. Według „Przeglądu Sportowego”, wskazywane w doniesieniu „preferowanie” to nic innego jak wpisana w specyfikacje przetargowe próba zagwarantowania spełniania przez wykonawców inwestycji związanych z nawierzchniami syntetycznymi norm technicznych ustalonych przez PZLA i określonych przez IAAF. A nie wszystkie oferowane na naszym rynku produkty takie normy spełniają.

Cytowana przez onet.pl rzecznika Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka stwierdziła, że „w tutejszej Prokuraturze prowadzono postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP I Ds. 52 2016 w sprawie wejścia w porozumienie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w latach 2011–2015 w Warszawie, działaczy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z przedstawicielami producentów nawierzchni lekkoatletycznych oraz działania na szkodę instytucji, na rzecz których były dokonywane przetargi na budowę obiektów realizowanych w Programie Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – w tym programu „Orliki Lekkoatletyczne”. (...) dotychczas przedstawione dowody nie dały podstaw do przedstawienia zarzutów. (...) Prokurator Referent sporządza decyzję merytoryczną w przedmiotowej sprawie w postaci postanowienia o umorzeniu śledztwa”.

Red

Wstępniak

Wojciech Romański

W smoczym kręgu

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Intermedia

• MYŚLI I SŁOWA • BEATA SZYDŁO

Anna Czyżewska

O wynagrodzeniu bez tabu

Zdecydowana większość pracowników uznaje, że rozmowę o podwyżce powinien zainicjować szef. Polacy nie są mistrzami negocjacji. Strategia biznesowej polemiki to wizytówka przedsiębiorcy