Najnowsza interwencja Uważam Rze

Aktualności

Kiedy długi są przekazywane do firmy windykacyjnej?

Materiał Partnera

Wskaźnik zadłużenia Polaków rośnie z roku na rok. W ostatnim kwartale 2017 roku łączna wartość przeterminowanych długów przekroczyła 25 mld złotych. Jeśli banki i inne instytucje, które zmagają się z nieuregulowanymi wierzytelnościami, mają trudności w sprawnym odzyskaniu swoich pieniędzy, mogą je przekazać do firmy windykacyjnej. Zobacz, jak to wygląda w praktyce.

Firmy windykacyjne działają na polskim rynku od niemal 30 lat – ich historia rozpoczęła się po transformacji gospodarczej. Dziś jednak zadania, jakie ma przed sobą firma windykacyjna, np. ULTIMO, wyglądają zupełnie inaczej niż kilka dekad wstecz. Zakres działalności się rozszerzył, a metody pracy z klientem zupełnie się zmieniły. Na jakim etapie pojawia się firma windykacyjna i w jaki sposób osoba zadłużona powinna podjąć współpracę z nią? Oto szczegóły.

Na jakim etapie firma windykacyjna może przejąć obsługę zadłużenia?

Firmy windykacyjne mogą działać na wiele sposobów. Są wśród nich takie, które już na wczesnym etapie obsługi wierzytelności współpracują z bankami, firmami telekomunikacyjnymi czy operatorami telefonii kablowej, czyli inaczej mówiąc z wierzycielami pierwotnymi. Mogą zatem w ich imieniu kontaktować się z klientami (np. przypominając o przekroczonym terminie spłaty) lub podejmować działania prewencyjne, zanim dług w ogóle powstanie. Najczęściej jednak firma windykacyjna przejmuje pełną obsługę długu dopiero wówczas, gdy ten jest niespłacany już przez jakiś czas. Jak wygląda ten mechanizm w uproszczeniu?

* Osoba, która zaciągnęła zobowiązanie finansowe, nie spłaciła go w terminie – np. nie uregulowała raty kredytu bankowego albo należności za abonament telefoniczny czy telewizyjny.

* Wierzyciel kontaktuje się z dłużnikiem, przypominając mu o spłacie długu. Jego przedstawiciele mogą m.in. dzwonić, wysyłać SMS-y z przypomnieniem o spłacie lub przysyłać pisma informacyjne.

* Gdy osoba zadłużona nie ureguluje w określonym czasie swoich zobowiązań, wierzyciel ma dwa wyjścia. Może, po pierwsze, skierować sprawę na drogę prawną, a więc w pierwszej kolejności do sądu, a następnie, po uzyskaniu tytułu wykonawczego – do komornika. Może również sprzedać taki dług podmiotowi trzeciemu. Banki, operatorzy telefonii komórkowej czy kablowej, jak również inne duże firmy najczęściej decydują się na to drugie rozwiązanie – szybko odzyskując znaczącą część swojego kapitału.

* Długi najczęściej są skupywane przez specjalne fundusze, a ich obsługę przejmuje firma windykacyjna. Jeżeli więc otrzymałeś korespondencję np. od ULTIMO, oznacza to, że stałeś się klientem tej firmy właśnie w wyniku sprzedaży twojego zobowiązania przez wierzyciela pierwotnego.

 Pamiętaj, że:

* sprzedaż wierzytelności jest działaniem zgodnym z prawem, a jak wynika z art. 509 kodeksu cywilnego, osoba zadłużona nie musi wyrażać zgody na przeniesienie praw do jej długu

* jeżeli obsługę twojego długu przejęła firma windykacyjna, to uzyskasz taką informację na piśmie, ze wskazaniem, jakiego zobowiązania ono dotyczy

* firma windykacyjna taka jak ULTIMO nie pobiera za podejmowane przez siebie działania związane z windykacją żadnych dodatkowych kosztów. Zadłużenie może przyrastać jedynie o odsetki ustawowe należne wierzycielowi. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wierzyciel pierwotny, przed sprzedażą wierzytelności, mógł naliczyć kary umowne za zwłokę w spłacie oraz odsetki, przez co kwota do spłaty stała się wyższa.

Czy przejęcie długu przez firmę windykacyjną to dobra czy zła wiadomość?

Choć wielu osobom firma windykacyjna może kojarzyć się z komornikiem, ten krzywdzący stereotyp ma niewiele wspólnego z prawdą. W praktyce przejęcie obsługi długu przez taki podmiot może być ogromną szansą dla osoby zadłużonej na wyjście na finansową prostą w bezstresowy sposób, a co najważniejsze – bez ryzyka przykrej egzekucji komorniczej. Oczywiście jest to możliwe, jeśli dłużnik wykaże chęć współpracy.

Firmy windykacyjne podchodzą do osób zadłużonych ze zrozumieniem i dążą do tego, aby problem zaległości rozwiązać polubownie. Oznacza to, że jako klient takiej firmy, możesz podpisać z nią ugodę i ustalić nowe warunki spłaty swoich zobowiązań. Co ważne, wysokość miesięcznych rat, na które zostanie rozłożona zaległa suma, może zostać dopasowana do twoich aktualnych możliwości finansowych. W praktyce oznacza to tyle, że jeżeli sytuacja twojej rodziny jest trudna, możesz wynegocjować spłatę długu nawet po kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Pamiętaj, że jeśli będziesz wywiązywał się z warunków ustalonych z firmą windykacyjną, unikniesz nieprzyjemnych konsekwencji, a więc np. wezwania do sądu, przymusowej egzekucji komorniczej oraz dodatkowych kosztów związanych z działaniami sądu i komornika.

Poprzednia
1 2

Wstępniak

Materiał Partnera

Jak wdrożyć SAP S/4HANA?

Nowoczesne systemy informatyczne to podstawa dobrze działającego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest wybór systemu ERP, ale jego wdrożenie. Dlaczego? Musi być...

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Ewa Bednarz

Kredyt z plastiku

Tylko część banków decyduje się na wydawanie przedsiębiorcom kart kredytowych. Znacznie chętniej oferują im dużo kosztowniejsze karty obciążeniowe