Najnowsza interwencja Uważam Rze

Nie znaleziono artykułu o podanym ID.

Wstępniak

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydania Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl

Komentarz rysunkowy

Felietony

Edyta Żyła

Partnerstwo kluczem do sukcesu

Wyśrubowane warunki konkursów na dotacje unijne sprawiają, że wiele firm rezygnuje z ubiegania się o dofinansowanie. Często przedwcześnie, bo sposobem na pokonanie tej bariery jest realizacja projektu w partnerstwie

Artur Osiecki

Unia wspiera innowacje

Dotacje z programu Inteligentny Rozwój są wsparciem dla firm, które myślą o innowacyjnych produktach lub usługach. To także szansa dla całej gospodarki, która potrzebuje nowych projektów